INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT

Onze focus in projectmanagement ligt op bijzondere huisvestingstrajecten waarin een integrale aanpak nodig is om te komen tot een optimale afstemming van bedrijfsprocessen, functioneel ontwerp én technisch passende voorzieningen. Integraliteit is het sleutelwoord van onze dienstverlening.

We hebben meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van ontwerpen en de uitvoering van huisvesting voor laboratoria, ziekenhuizen en farmaceutische productiebedrijven. Onze passie is samen met de klant de optimale geschikte huisvesting te ontwikkelen en er vervolgens voor te zorgen dat deze conform programma en ontwerp binnen budget en planning wordt gerealiseerd. Onze kennis en ervaring zetten we ook in de rol als adviseur voor de opdrachtgever in een ontwerp- en realisatieproces. Onze focus ligt op de eisen waaraan het gebouw en de installaties moeten voldoen die we zo nodig nog samen met de opdrachtgever formuleren. We toetsen het programma van eisen en het haalbaarheidsonderzoek aan deze eisen van de opdrachtgever voor de toekomstige huisvesting. We beoordelen vervolgens het voorlopig, definitief en technisch ontwerp op functionaliteit, relevante technische eisen en aan maakbaarheid. Wanneer we tekortkomingen of risico’s identificeren, komen we met concrete adviezen voor verbetering en een plan van aanpak.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Integraal projectmanagement voor de ontwikkeling of aanpassing van laboratoria, farmaceutische productieruimtes, operatiekamers, CSA en clean rooms
  • Validatie en toetsing van ontwerpen en gerealiseerde huisvesting op het gebied van duurzame installaties en bouwtechniek (Cor Hulst), operationele functionaliteit en optimale verdiencapaciteit (Paul van Asselt) en facilitair processen en operationele kostenvermindering (Fettah Hajjari)
  • Opstellen van programma van eisen (functioneel, technisch en financieel)
  • Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek inclusief massastudie, investeringsraming en tentatieve planning.
  • Validatie van technische en bouwkundige aspecten op basis van normen en standaarden voor specifieke huisvesting in de zorg.

Cor Hulst

Managing partner

Neem contact op

10 + 13 =