INTERIMMANAGEMENT

Als onze interimmanagers worden ingehuurd dan is er meestal een acuut probleem in een organisatie. We vervangen dan tijdelijk het zittende management om snel en daadkrachtig een dit probleem op te lossen zonder langdurig de resultaten uit het oog te verliezen. De interimmanager komt van buiten en is tijdelijk. Dit geeft ruimte om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Problemen staan nooit op zichzelf. Het is belangrijk voor de interimmanager om zich te richten op het integraal verbeteren van kwaliteit, processen en bedrijfsvoering. Wij werken binnen het kader van een, samen met de klant, vooraf helder vastgestelde opdracht. Hierin opgenomen heldere processtappen en concrete resultaten. Naast oplossingsmanagement worden onze managers ook ingehuurd als overbruggingsmanager.

Onze focus als bureau ligt op het gebied van huisvesting, vastgoed en facilitair management. Daar hebben we de meeste ervaring en hebben we ook affiniteit mee. In toenemende mate zien we echter in de praktijk ook dat organisaties problemen hebben in het management door gebrek aan affiniteit of kennis van culturele verschillen in de organisatie. Intercultureel management is de sleutel voor verbetering van verhoudingen tussen verschillende groepen binnen de organisatie. Voor interimmanager is dit een extra dimensie en voor ons bureau een specialiteit.

In alle gevallen van interim-management voert de verantwoordelijke partner van USC Nederland BV het schaduwmanagement uit. Dit betekent dat wij zowel met de opdrachtgever als de interimmanager gedurende de opdracht het verloop bespreken en waar nodig bijsturen.

Fettah Hajjari

Managing partner

Neem contact op

10 + 2 =